Veelgestelde vragen

U leest hier de antwoorden op vragen die veel aan ons gesteld worden.

Vragen over het tegelwerk

In de eerste plaats moet de maat van de vloertegels afgestemd zijn op de maat van de wandtegels. Daarnaast is strokend verwerken alleen mooi in een vierkante of rechthoekige ruimte, zonder bad, douchebak, scheidingswandjes en/of ramen. Door het strokend verwerken is het niet mogelijk de tegelverdeling aan deze elementen aan te passen, waardoor bijna altijd, op in het zicht vallende plaatsen, snijstukken kleiner dan een halve tegel ontstaan. Dit effect wordt versterkt doordat steeds vaker grootformaat tegels worden toegepast. Het uiteindelijke resultaat valt daarom erg tegen.
Een alternatief is het diagonaal verwerken van de vloertegels. Dit geeft een rijkere uitstraling door het ontbreken van smalle snijstroken.

Bij gerectificeerde tegels worden de zijkanten van de tegels na het bakproces exact haaks geslepen. Doordat dit zeer nauwkeurig wordt uitgevoerd hebben alle tegels, volgens certificeringsnormen exact dezelfde maat. Dat heeft ook een nadeel. Er worden voor deze tegels namelijk zeer hoge eisen gesteld aan de vlakheid van de ondergrond. In de praktijk is de ondergrond bij projectmatige woningbouw onvoldoende vlak. Doordat de zijkanten van de tegels haaks zijn, tekent dit duidelijk af, waardoor een deel van het bedoelde resultaat verloren gaat. Ook zijn zowel de tegels als het aanbrengen ervan belangrijk duurder dan niet gerectificeerde tegels.

Om aan de volledige GIW-garantie te kunnen voldoen moet het toilet geheel betegeld worden. Ook moet er een vlakke ondergrond zijn voor het monteren van de toiletpot. In overleg met de kopersbegeleid(st)er van het project kan dit vaak geregeld worden, mits er gekozen is voor een wandcloset.

Bij elk project wordt de bouw volgens een vastgestelde werkvolgorde uitgevoerd. Deze volgorde houdt ondermeer in dat het bad geplaatst wordt, nadat de wandtegels zijn aangebracht. Als de hoogte van de strip gerelateerd wordt aan een element wat nog niet aangebracht is ontbreekt dus de mogelijkheid dit zo uit te voeren.

Nadat het tegelwerk is aangebracht en gevoegd, worden (in een project) nog talloze werkzaamheden in de badkamer uitgevoerd. Hierbij is het onvermijdbaar dat door bouwvuil en werkschoenen de voegen met vuil belast worden. Bij lichte voegen ontstaan daardoor verkleuringen die niet meer door reinigen te verwijderen zijn.

Vloertegels kunnen goed op de wand verwerkt worden. Hiervoor is vaak wel een duurzamere lijm nodig en ook het verwerken van vloertegels op de wand is duurder dan wandtegels. Indien wand- en vloertegels in één vlak verwerkt moeten worden moet er op gelet worden dat de wand- en vloertegels dezelfde dikte hebben.

Nee, wandtegels zijn minder sterk en hebben een onvoldoende harde glazuurlaag, waardoor in het gebruik de kans bestaat dat de tegels breken en/of dat er slijtplekken ontstaan.

Tegelwerk is optisch het mooist als er nergens snijstukken voorkomen die kleiner zijn dan een halve tegel. In vrijwel alle bestekken wordt dit ook door de architect als eis omschreven. Als de tegelzetter bij het plafond een hele tegel verwerkt kan het gevolg zijn dat op andere plaatsen kleine snijstukken ontstaan. Bovendien kan het plafond binnen de toegestane maattoleranties niet geheel recht lopen. Het verwerken van een hele rij tegels langs het plafond accentueert dit. Het is daarom veel fraaier de wandtegels langs het plafond op maat te laten snijden.

Bij het toepassen van een easydrain, maar ook bij een traditionele afvoerput, moeten de vloertegels op afschot gelegd worden om er voor te zorgen dat het water naar de afvoer loopt. De vloer moet als het ware glooiend aangebracht worden. Met grote vloertegels, ofwel grote vlakke platen, lukt dat niet. Toch kunnen wij vaak een oplossing aandragen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen het douchegedeelte enigszins verdiept aan te laten brengen, of een kunststeen dorpel als waterkering tussen de vloertegels op te laten nemen.

contact

  Mijn vraag heeft betrekking op:

  WandenVloerenRaambekledingSpecialsProjecten

  Mijn vraag is:

  Naam

  E-mail-adres

  Telefoonnummer

  De door u in te vullen gegevens zullen alleen gebruikt worden om onze diensten naar aanleiding van uw aanvraag goed uit te voeren. U kunt hier meer over lezen in onze privacy statement.

  keramische tegels