De opstalverzekering bij verbouwingswerkzaamheden

vloertegels

De opstalverzekering bij verbouwingswerkzaamheden

En dan is het eindelijk zo ver. Je hebt genoeg gespaard voor de verbouwingswerkzaamheden van je woning. Je ziet jezelf al zien koken in je nieuwe hyper moderne keuken. De mooie marmerlook tegels die je voor dit doel kocht, liggen al een tijdje in de schuur op dit moment te wachten. Ook verheug je je op de warme zomerse avonden die je met je gezin op je gerestaureerde patio zal doorbrengen, terwijl je er van overtuigd bent dat de mooie verfkleur die je voor je woonkamer gekozen hebt, de koude winteravonden knusser zal maken. De kosten voor deze klus zijn nihil aangezien je man en zijn vrienden het schilderwerk voor hun rekening nemen.

Hoewel de aannemer en zijn team het werk enthousiast op de afgesproken datum aanvangen, verandert je droom al snel in een nachtmerrie. Een van de arbeiders struikelt bij het vervoeren van een paar tegels, waardoor hij zijn arm en een deel van de tegels breekt. Ook stoot hij een ladder omver tijdens deze manoeuvre, waardoor enkele ruiten barstten. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, vernietigen aanhoudende zware regens vervolgens ook nog eens het metselwerk van je patio.

Wanneer het weer opklaart verschijnt je aannemer de eerste week sporadisch, waarna hij niet meer te bereiken is. Ook het schilderwerk stagneert, aangezien het volgen van de Champions League belangrijker is voor de mannen. Je besluit daarom zelf aan de slag te gaan. Veel meer kan er niet fout gaan, toch? Deze gedachte blijkt onterecht. Bij het openen van het verfblik verwond je jezelf. Dit is de druppel. Je bent er helemaal klaar mee. Mismoedig laat je een schaderapport opstellen waarmee je naar de verzekeringsmaatschappij stapt waarbij je een opstalverzekering hebt afgesloten. Met de vergoeding hoop je de opgelopen schade te dekken.

Dit artikel beschrijft aan de hand van bovenstaand scenario in hoeverre de opstalverzekering de veroorzaakte letsels en schade aan personen en zaken dekt.

Schade en letsels opgelopen voor en tijdens de bouwwerkzaamheden

Waarschijnlijk heb je bij de aankoop van je woning een opstalverzekering moeten afsluiten. Deze verzekering wordt door de bank verplicht gesteld ter dekking van de schade veroorzaakt aan het pand (en de overige opstallen op je terrein) tijdens de aflossingsperiode van je hypothecaire lening. Behalve dat je in geval van schade je woning weer kunt herstellen, is deze opstalverzekering een geruststelling voor de bank dat het geïnvesteerd kapitaal niet verloren gaat.

In ons voorbeeld liep de patio waterschade op en barstten er enkele ruiten van de schuur. Deze schade werd tijdens de verbouwingsperiode veroorzaakt. Alhoewel de opstalverzekering ook uitgebreide versies kent, hanteren de meeste verzekeringsmaatschappijen een beperking en uitsluiting van de risico’s waartegen je in deze restauratieperiode verzekerd bent. Men verzekerd dan alleen de schade die veroorzaakt wordt door storm, blikseminslag, brand en ontploffing. Indien de patio ook waterschade zou lijden als er niet aan verbouwd werd, zal de vergoeding daarom wel uitbetaald worden. Betreft het echter een nieuwbouw die niet op de lijst van objecten voorkomt die bij het sluiten van de verzekering op je terrein stonden, dan zal de afgelopen schade niet vergoed worden. De ruiten uit je schuur zijn sowieso niet verzekerd met de opstalverzekering, aangezien de schade tijdens de bouwwerkzaamheden werd veroorzaakt.

Vergoeding van letsel en schade aan personen en zaken gedurende de verbouwingsperiode

Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden een Construction Allriskverzekering (CAR-verzekering) aan. Met deze verzekering vergoed je alle eventuele letsels en schades aan personen en objecten die zich gedurende het bouw- of verbouwingsproces voordoen. De looptijd van deze verzekering is afhankelijk van de verbouwingsperiode.

Hoewel de aannemers in de meeste gevallen deze verzekering ook hebben afgesloten, is het toch aan te raden dat jij als opdrachtgever dit ook doet. Op die manier weet je zeker dat je bijvoorbeeld bij beschadiging van het dak van je buren door toedoen van een van de arbeiders, je de aansprakelijkheid daarvoor op je verzekeraar kan afwentelen. Ook de schade aan de ruiten, patio en de letsels van de arbeider en opdrachtgeefster uit ons voorbeeld worden door de CAR-verzekering vergoed.

Wat te doen bij wanprestatie van de aannemer

Indien de aannemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, zal de opdrachtgeefster hem schriftelijk in gebreke moeten stellen. Daarmee stelt zij hem in de gelegenheid om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Levert hij ook nog ondeugdelijk werk op, dan kan ze hem of in de gelegenheid stellen veranderingen aan te brengen of deze op zijn kosten door een andere aannemer laten doen. Hieromtrent nemen partijen in de meeste gevallen clausules op in hun overeenkomst. Indien de aannemer zich na bemiddeling van een derde persoon toch niet houdt aan hetgeen overeengekomen was, dan kan de opdrachtgeefster zich wenden tot de civiele rechter. Zij kan dan eisen dat de aannemer
a) het werk op een behoorlijke manier voltooid,
b) de geleden schade vergoed (bijvoorbeeld doordat een andere aannemer het werk afmaakte) en
c) bij rechterlijk vonnis ontbinding vragen van de overeenkomst.

Aangezien deze procedure duur is, kan er een rechtsbijstandsverzekering worden afgesloten. De verzekering heeft dan ook een looptijd evenredig aan de periode van het bouwproces. Aangezien het drie maanden duurt voordat de verzekeraar alles afgehandeld heeft, is het aan te raden deze verzekering ruim voor het begin van de verbouwingswerkzaamheden af te sluiten.

Kortom, je bent dus pas echt volledig verzekerd als je naast de opstalverzekering ook een CAR-verzekering en een rechtsbijstandverzekering afsluit. Ook zaken als een uitvaartverzekering zijn van belang, bijvoorbeeld voor een uitvaart in Leiden. Neem daarom altijd tijdig contact op met je verzekeringsagent om je mogelijkheden te bespreken.

keramische tegels

blogs
mozaiek tegels

Mozaiek tegels

Mozaïek tegels zijn echte sfeermakers Het is het kleinste tegeltje uit ons assortiment, maar dit ‘kleintje’ maakt altijd een grootse indruk. De mozaïektegel is dé

Lees verder »

Zeer kundig en klantvriendelijk en service gericht

Na gesprek met medewerker Boon werd mij duidelijk welke tegelsoort ik zou moeten hebben. Daardoor heb ik mijn aannemer de juiste opdracht kunnen geven voor de tegelvloer in de badkamer.ik hoefde niet naar de showroom. Het advies was duidelijk genoeg
- Zoetermeer

Zeer tevreden over de levering, vriendelijk en vakkundig.

Al (de adviseur, de projectbegeleider, de tegelzetter en kitwerk) met al een top prestatie met een top resultaat.
- Capelle aan den IJssel

Een zeer enerverend, soms zenuwslopend proces, dat uiteindelijk tot prachtig resultaat heeft geleid!

Wat een enorme keuze in de showroom! Maar door heel goed te luisteren naar wat onze smaak en wensen waren, hadden we binnen een uur onze vloeren al uitgezocht voor ons nieuwe huis. Daarna bijna een jaar gewacht voor oplevering van de woning. Afgesproken was dat de vloeren voor kerst gelegd werden en voor en oud en afgewerkt, zodat we begin januari konden verhuizen, maar door corona en de feestdagen had iedereen het opeens ontzettend druk of gewoon geen zin en kwamen onderaannemers hun afspraken niet na, waardoor onze planning wankelde. Onze dank is groot richting de projectbegeleider, die werkelijk alles uit de kast heeft gehaald om het werk conform plan uitgevoerd en opgeleverd te krijgen. Onze plavuizen- en pvc-vloeren liggen er nu schitterend bij en de vele complimenten die we ontvangen, doen al het geleden leed enigszins vergeten en bevestigen dat wij de juiste keuzes hebben gemaakt, zowel v.w.b. de vloeren als voor Lingen Keramiek.
- Westland

Teleurstellend

Lingen was automatisch betrokken bij ons nieuwbouw project. We dachten een goede partij te hebben maar tegendeel bleek. Er werken te weinig goede werknemers met ervaring helaas. Tegelzetter werkt niet alles mooi af aan zijkanten vloer, waardoor je nog met een hoop details blijft zitten. **

Reactie van het bedrijf

Beste mevrouw Tomesen, rondom een (tegel)vloer wordt altijd ruimte over gehouden omdat een vloer moet kunnen werken. Normaliter wordt deze afgewerkt met plinten en eventueel kit, zonder plinten zal de afwerking niet zo mooi zijn. Dit zal ook zeker in het gesprek in onze showroom vermeld zijn. Wij kunnen de plinten en het kitwerk ook voor u regelen. Mocht er na het plaatsen van de plinten en het kitten nog slecht tegelwerk zichtbaar zijn, kunnen wij dit altijd verhelpen.

- Den Haag

Goede en deskundige begeleiding

5 jaar geleden al bij Lingen Keramiek geweest, voor tegels en laminaat door ons hele huis en betegeling van toilet en badkamer. Ontzettend goede begeleiding, deskundig advies en ruime keus. Door deze ervaring zijn we er nu weer geweest voor tegels en laminaat door ons hele nieuwe huis. Ook nu werd er weer heel goed met ons meegedacht, en kregen we goede suggesties. We zijn weer erg blij met onze vloeren!
- Papendrecht